Useful Information

Useful information

Name Type
Offshore Norge: Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastebærere Retningslinje 116
Offshore Norge: Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastebærere Brukerkontrollskjema

Userguides / produktveiledninger

Name Model Type Document
Kompaktor LBC/ SBC Bruksanvisning    Download
Kompaktor LBC/ SBC Sikkerhetsinstruks    Download
Lastsikringsnett - Åpen avfallscontainer B/ W/ SW Bruksanvisning    Download
Testrapport – Nett for åpne avfallscontainere B/ W/ SW Testrapport    Download
Testfilm - Nett for åpne avfallscontainere B/ W/ SW Film    Download
Heldekkende nett basket B, FB, LB m. fl. Bruksanvisning    Download
Heldekkende nett - Open Top OT- Bruksanvisning    Download
Heldekkende nett – LF, LB-7 og LB-10 LF / LB-7 / LB-10 Bruksanvisning    Download
Aluminiumsramper - fjærassisterte KF/ C-9 mfl. Bruksanvisning    Download
Åpne containerdører MD/ C-10/ OT mfl. Film    Download
Sikkerhetslenke containerdører MD/ C-10/ OT mfl. Film    Download
Sikring av dør i åpen stilling MD/ C-10/ OT mfl. Film    Download
Barrierenett - montering og demontering MD/ C-10 Film    Download
Sikring av kurv MD Film    Download
Kjemikalietank Inkl. Heated Tank T-, TC, JET, HELI, LT, HT, TH. Bruksanvisning    Download
Mud Skip Inkl. Vakum Skip CMS, LBK, LCK. Bruksanvisning    Download
Mini-container MD, MDA, MDE mfl. Bruksanvisning    Download
C-9, C-10 og C-20 C-9, C-10 og C-20 Bruksanvisning    Download
C-9 og C-10 med rampe C-9 og C-10 med rampe Bruksanvisning    Download
C-14 Truck container C-14 Truck container Bruksanvisning    Download
Open Top Container OT- Bruksanvisning    Download
Heavy Lift Frame LF Bruksanvisning    Download
Kjøl/Frys container KF / R / RS Bruksanvisning    Download
Kjøl/Frys container – Prototype R-500 Bruksanvisning    Download
Basket Basket Bruksanvisning    Download
Flyttbar endevegg basket Basket Bruksanvisning    Download
Flyttbar endestolpe basket Basket Bruksanvisning    Download
Lukebasket LB-2, LB-3 og LB-6 Bruksanvisning    Download
Fatbasket FB-3,7 Bruksanvisning    Download
Heavy Lift Basket LB-7 / LB-10 Bruksanvisning    Download
IBC Container IBC Bruksanvisning    Download