Menu Modex logo

Useful Information

Useful information

Name Type
Norsk olje og gass: Pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastebærere Retningslinje 116
Norsk olje og gass: Pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastebærere Brukerkontrollskjema
DNV-GL: Offshore Containers Standard for certification No. 2.7-1

Userguides / produktveiledninger

Name Model Type Document
Kompaktor LBC/ SBC Bruksanvisning    Download
Kompaktor LBC/ SBC Sikkerhetsinstruks    Download
Åpen avfallscontainer B/ W/ SW Bruksanvisning    Download
Testrapport – Nett for åpne avfallscontainere B/ W/ SW Testrapport    Download
Testfilm - Nett for åpne avfallscontainere B/ W/ SW Film    Download
Aluminiumsramper - fjærassisterte KF/ C-9 mfl. Bruksanvisning    Download
Åpne containerdører MD/ C-10/ OT mfl. Film    Download
Sikkerhetslenke containerdører MD/ C-10/ OT mfl. Film    Download
Sikring av dør i åpen stilling MD/ C-10/ OT mfl. Film    Download
Barrierenett - montering og demontering MD/ C-10 Film    Download
Sikring av kurv MD Film    Download
Tank Kjemialietanker, JET og Heli Bruksanvisning    Download
C-9, C-10 og C-20 C-9, C-10 og C-20 Bruksanvisning    Download
C-9 og C-10 med rampe C-9 og C-10 med rampe Bruksanvisning    Download
C-14 Truck container C-14 Truck container Bruksanvisning    Download
Kjøl/Frys container KF / R / RS Bruksanvisning    Download
Heldekkende nett basket – Montering og demontering B, FB, LB m. fl. Bruksanvisning    Download
Flyttbar endevegg basket Basket Bruksanvisning    Download
Flyttbar endestolpe basket Basket Bruksanvisning    Download
Basket Basket Bruksanvisning    Download